portfolio

品牌名酒展示柜

品牌名酒展示柜

产品类型:高档名酒名烟展柜

产品规格:可定制

主体材质:E1级出口标准材料

表面处理:烤漆

外观颜色:可定制

产品用途:高档名酒名烟专卖店展示专用

品牌名酒展示柜